Киевский календарь


Мокроусова Олена Георгіївна

Мокроусова Олена Георгіївна Народилася 3 серпня 1973 р. в Києві.
Історик, 1997 р. закінчила Київський університет ім. Т. Шевченка.
У 1993-1997 рр. — молодший науковий співробітник відділу архітектурної кераміки Національного заповідника "Софія Київська". Брала участь у формуванні колекції архітектурної кераміки Києва кінця ХІХ - початку ХХ ст. (печі, кахлі, будівельна цегла), яка тепер зберігається у фондах Національного заповідника "Софія Київська" та частково представлена в інтер'єрах відреставрованого будинку митрополита у складі заповідника. У 1993-1996 рр. у складі творчої групи займалася вивченням та інвентаризацією історичної забудови Києва.

З 1997 р. — головний спеціаліст відділу обліку пам'яток Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій при Головному управлінні охорони культурної спадщини. Займається архівними та натурними дослідженнями історичної забудови Києва ХІХ-ХХ ст. З 1998 р. виконала більше 300 інвентаризацій та історичних довідок на об єкти культурної спадщини, історичні території, близько 100 паспортів на пам ятки історії та архітектури Києва. Це дало змогу виявити та атрибутувати численні об'єкти культурної спадщини міста.

У 2004-2006 рр. навчалася в аспірантурі НДІТІАМу (Державного науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури і містобудування) за спеціальністю 18.00.01 — теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури, яку не закінчила у зв'язку зі звільненням наукового керівника та розформуванням інституту. Сьогодні — здобувач Центру пам'яткознавства при Українському товаристві охорони пам яток Національної Академії наук України. Тема дисертації пов'язана з архітектуриними конкурсами ХІХ-поч.ХХ ст.

Підготувала понад 50 статей для тому "Київ" енциклопедичного видання "Звід пам'яток історії та культури України". Є автором майже 50 наукових та науково-популярних статей з історії забудови та архітектури Києва, пов язаних з нею персоналій (частина — у співавторстві).

Була учасником наукових конференцій у Львові (майнова оцінка пам'яток архітектури, 1998 р.) та Києві (щорічні науково-практичні конференції Музею історії міста Києва, "Державний облік нерухомих пам`яток історії та культури: проблеми та шляхи їх вирішення" - 2002 р., науково-практична конференція Державного архіву м. Києва "Київ. Минуле і сьогодення" - 2002 р., конференція Державного архіву Київської області по використанню документів архіву у вивченні культурної спадщини Києва - 2003 р., конференція інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнографії "Стиль модерн в культурі" (2010 р.), тощо.

Брала участь у циклі телепередач "Киевские миниатюры", співпрацювала з виданнями "Контракти" (історична рубрика), "Політикхолл". Є постійним автором та учасником підготовки історичного альманаху "Киевский альбом".

ПУБЛІКАЦІЇ ТЕМАТИЧНИХ СТАТЕЙ У ВИДАННЯХ:

1. Монументальний живопис в інтер'єрах київських особняків та прибуткових будинків доби еклектики та модерну // Родовід. - 1994. - Ч. 9. - С. 80-82 (у співав. з О.Сердюк)
2. Погляд в історію міста // Архівіст. Ювілейний збірник. - К., 2002. - Вип. 5. - С. 44-58 (Садиба по вул. Михайлівській, 24 в біографіях домовласників)
3. Конкурсний етюд // Киевский альбом. Исторический альманах. - К., 2002. - Вип. 2. - С. 32-38 (До історії непобудованого особняка А.Вюрглера на вул. Садовій)
4. Навколо музею // Киевский альбом. Исторический альманах.-К., 2002. - Вип. 2. - С. 26-31 ( у співав. з Т. Скібіцькою). (Про Педагогічний музей)
5. Цементні мешканці Хрещатика, або Життя на фасадах. // Культурна спадщина Києва: дослідження та охорона історичного середовища. Науково-інформаційний збірник. - К., 2003. - Вип. І. - С. 113-123.
6. Нариси про родину Бернарда Семадені - київського кондитера та домовласника. // Київ і кияни. Матеріали щорічної науково-практичної конференції Музею історії Києва. - К., 2003. - Вип. 3.- С. 228-234
7. Будівельні невдачі початку ХХ ст. в Києві: формування правил забудови. // Українська Академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. - К., 2004. - Вип. 11. - С.231-238
8. "Почтительнейше просим" або Ми, що нижче підписалися… // Київ і кияни. Матеріали щорічної науково-практичної конференції Музею історії Києва. - К., 2004. - Вип. 4. - С. 55-66
9. Пилип Ясногурський - київський домовласник-оригінал //Київ і кияни. Матеріали щорічної науково-практичної конференції Музею історії Києва. - К., 2005. - Вип. 5. - С. 154-172
10. Дослідження пам'ятки архітектури за непрямими архівними джерелами (На прикладі прибуткового будинку по вулиці Алли Тарасової, 4) //Українська Академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. - К., 2005 - Вип. 12. - С.167-175
11. Розпланування нових вулиць Києва наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття як ознака будівельного піднесення // Вісник УкрНДІпроектреставрація. - К., 2005. - Вип. 3-4. - С.87-104
12. Публичное состязание художественных сил // Теорія та історія архітектури і містобудування. НДІТІАМ. - К., 2005. - Вип. 6. - С.78-79
13. Одиссей возвратился, пространством и временем полный… // Киевский альбом. Исторический альманах. - К., 2005. - Вип. 3. - С. 9-13 (Ессе про пам ятки та історичну пам'ять)
14. Особняк А. Вюрглера в Липках - рідкісний приклад конкурсного проектування житла // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Науково-технічний збірник КНУБА. - К., 2005. - С. 45-56
15. Житловий будинок по вул. Червоноармійській, 12 як приклад багатоетапного розвитку забудови Києва // Реконструкція житла. Збірка Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту "НДІпроектреконструкція". - К., 2005. - Вип. 6. - С. 158-170
16. Процеси збільшення висотності житла як характерна ознака будівельної активності кінця ХІХ - початку ХХ століття. Частина І // Містобудування та територіальне планування. Науково-технічний збірник КНУБА. - К., 2005. - Вип. 22. - С. 184-195
17. Процеси збільшення висотності житла як характерна ознака будівельної активності кінця ХІХ - початку ХХ століття. Частина ІІ // Містобудування та територіальне планування. Науково-технічний збірник КНУБА. - К., 2006. - Вип. 23. - С. 166-175
18. Надбудовчі процеси кінця ХІХ - початку ХХ століття як характерна ознака будівельного підйому // Реконструкція житла. - К., 2006. -Вип. 7. - С.95-110
19. Формування нового житлового середовища в Києві наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Науково-технічний збірник КНУБА. - К., 2006. -С. 32-44
20. Історія забудови садиби Київського пасажу (1830-1950 рр.) або Маленьке місто Великого пасажу // Киевский альбом. Исторический альманах. - К., 2006. - Вип. 4. - С.6-19 (У співавт. з Т. Скібіцькою)
21. А старые дома стоят… (До історії садиби по вул.Костянтинівській, 32).Киевский альбом. Исторический альманах. - К., 2006. - Вип. 4. -70-73
22. Багатоетапний розвиток житлової забудови Києва (на прикладі будинку по вул. Червоноармійській, 12) // Містобудування та територіальне планування. Науково-технічний збірник КНУБА. -К., 2006. - С. 140-148
23. Роль киян в озелененні міста у ХІХ - на початку ХХ століття // Київ і кияни. Матеріали щорічної науково-практичної конференції Музею історії Києва. - К., 2006. - С. 78-91
24. Проектування комплексу Ольгінської гімназії на розі вулиць Володимирської і Б.Хмельницького як приклад розвитку творчої думки П. Альошина // Реконструкція житла. Збірка Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту "НДІпроектреконструкція". - К., 2007. - Вип. 8. - С.230-247
25. До проблеми атрибутації архітектурних об'єктів Києва: нові знахідки // Київ і кияни. Матеріали щорічної науково-практичної конференції Музею історії Києва. - К., 2007. - Вип. 7. - С. 160-174
26. Будівельна епопея Кіндрата Ховалкіна (з історії садиби по вулиці Костьольній, 10/5) // Киевский альбом. Исторический альманах. -К., 2007. - Вип. 5. - С. 75-81 (У співав. з Т. Скібіцькою)
27. Память места или Притягательная сила Крещатика // Киевский альбом. Исторический альманах. - К., 2007. - Вип. 5. - С.34-41. (Про будинок старого поштамту на Хрещатику, 24-26)
28. Рідкісна пам'ятка "північного модерну" в Києві по вул. Червоноармійській, 14 (у контексті історії формування забудови садиби 1858-1912 рр.) // Праці науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень. - К., 2007. - Вип. 3. - С. 77-87. (У співав. з Т. В. Скібіцькою)
29. Продовження класичних архітектурних традицій у будівництві комплексу споруд Академії наук на розі вулиць Володимирської і Б. Хмельницького №55/15 / /Реконструкція житла. Збірка Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту "НДІпроектреконструкція". - К., 2008. - Вип. 9. - С.59-71
30. Готельний комплекс Михайлівського Золотоверхого монастиря. До історії будівництва та функціонування // Культурна спадщина Києва: дослідження та охорона історичного середовища. Науково-інформаційний збірник. - К., 2009. - Вип. ІІ. - С.45-57
31. "Дивная аллея из пирамидальных тополей, прославивших Киев" // Матеріали щорічної науково-практичної конференції Музею історії Києва. - К., 2008. - Вип. 8.
32. Сталінський Київ: ідеї та реальність.//Спадщина.Zabytki. Heritage.-Варшава.-2008, липень.-С.128-135
33. Загадки костела св. Александра // Киевский альбом. Исторический альманах. - К., 2009. - Вип. 6. - С.40-49
34. Подробиці життя: маловідомі факти біографії київських зодчих ХІХ -початку ХХ століття // Матеріали щорічної науково-практичної конференції Музею історії Києва. - К., 2009. - Вип. 9. - С.265-281
35. Найстаріший житловий будинок на розі вулиць Костьольної та Трьохсвятительської (історія домоволодіння 1810-х -1980-х років) // Матеріали щорічної науково-практичної конференції Музею історії Києва. - К., 2009. - Вип. 9. - С.84-100 (У співав. з Т. Скібіцькою)
36. Стилістика конструктивізму в архітектурі Києва. Українське мистецтвознавство. Матеріали. Дослідження. Рецензії. К.,2009.-Вип.9.-С.228-232
37. Вулиця Костьольна у м. Києві - перша комплексна пам'ятка архітектури та містобудування: досвід підготовки науково-проектної та облікової документації для включення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.) // Праці науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень. (У співав. з Т. Скібіцькою, Г. Савчук). Праці науково-дослідного інституту памяткоохоронних досліджень.-Вип.5.-К.,2010.-С.118-13.
38. Садиба Михайла Грабовського на Андріївському узвозі.//Хроніка-2000.-Вип.81.- Polska-Україна. Діалог упродовж тисячоліть. -К., 2010.-С.169-18.
39. Комплекс споруд Польського педагогічного інституту.//Хроніка-2000.-Вип.81.- Polska-Україна. Діалог упродовж тисячоліть. -К., 2010.-С.188-20.
40. Художник Є.К. Вржещ. //Хроніка-2000.-Polska-Україна. Діалог упродовж тисячоліть. -К., 2010.- В редакції.
41. Нереалізоване і неатрибутоване монументально-декоративне мистецтво в архітектурі Києва ХІХ-поч.ХХ ст. // Праці Центру памяткознавства.-Вип.17.-К.2010.-С.50-70
42. "Нехороший дом" на Меринговской улице. (К истории дома по ул. М.Заньковецкой, 8).//Киевский альбом.-Вип.7.-К.2010.-С.16-29
free counters 43. Декоративне оздоблення архітектурних споруд Києва 1920-1930-х рр.//Реконструкція житла. Збірка Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту "НДІпроектреконструкція". - К., 2010. - Вип.12. - С.54-66
44. Творчість Павла Альошина крізь призму архітектурних конкурсів. //Київська Старовина.-К., 2010.- В редакції.
45. Стилістика модерну у київських архітектурних конкурсах початку ХХ століття. //Українське мистецтвознавство. Матеріали. Дослідження. Рецензії. Випуск 10. - В редакції.
46. Архітектор Павло Альошин: з історії нереалізованих задумів// Матеріали щорічної науково-практичної конференції Музею історії Києва. - К., 2010. - Вип. 10.
47. До історії нездійсненого пам ятника Т.Шевченку в Києві.//Вісник НТШ. В редакції.
48. Станція швидкої медичної допомоги по вул. Рейтарській, 22 - видатна памятка архітектури. До історії невідомого конкурсу. // Праці науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень.- Вип. 6. - В редакції.
49. "Замок вздохов". - К., 2013. Кiй.